Table 5.1 Type of Divorce Order by Province/Territory1

Back to Section 5

  Type of Order
Province/Territory Interim child support order Divorce with child support order Divorce silent on child support Corollary relief Reserved  Other
n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Newfoundland
(n = 59)
7 11.9 44 74.6 3 5.1 0 0.0 0 0.0 5 8.5
Prince Edward Island
(n = 467)
9 1.9 396 84.8 53 11.3 0 0.0 0 0.0 9 1.9
Nova Scotia
(n = 1,545)
66 4.3 1,245 80.6 32 2.1 186 12.0 0 0.0 16 1.0
New Brunswick
(n = 1,322)
11 0.8 1,262 95.5 47 3.6 1 0.1 0 0.0 1 0.1
Ontario
(n = 9,887)
249 2.5 1,709 17.3 7,707 78.0 140 1.4 0 0.0 82 0.8
Manitoba
(n = 1,832)
194 10.6 1,615 88.2 7 0.4 3 0.2 0 0.0 13 0.7
Saskatchewan
(n = 716)
300 41.7 339 47.3 45 6.3 4 0.6 0 0.0 28 3.9
Alberta
(n = 10,045)
1 699 16.9 7,113 70.8 454 4.5 74 0.7 623 6.2 82 0.8
British Columbia
(n = 1,147)
353 30.8 442 38.5 248 21.6 41 3.6 0 0.0 63 5.5
Yukon
(n = 119)
36 30.3 1 0.8 2 1.7 73 61.3 0 0.0 7 5.9
Northwest Territories
(n = 115)
50 43.5 36 31.3 3 2.6 18 15.7 0 0.0 8 7.0
All sites
(n = 27,254)
2 974 10.9 14,202 52.1 8 601 31.6 540 2.0 623 2.3 314 1.2

1 713 cases were missing data on both type of divorce order and type of variation order.

Source of data: Survey of Child Support Awards; January 31, 2002 version.

Back to Section 5

Date modified: